Tirdzniecība, investīcijas, sociālais nodrošinājums un solidaritāte — ES un Ķīnas apaļā galda 16. sanāksmes galvenie temati

Pilsoniskās sabiedrības ieguldījums bagātina daudzšķautņaino partnerību starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku un ļauj uzlabot starptautiskās attiecības — par to bija vienisprātis EESK priekšsēdētājs Luca Jahier un Ķīnas Ekonomikas un sociālo lietu padomes priekšsēdētāja vietnieks Yang Chongui, tiekoties abu iestāžu apaļā galda 16. sanāksmē. Kopīgajā deklarācijā, ko abas puses publiskoja pēc ES un Ķīnas apaļā galda 16. sanāksmes, kura notika 28. un 29. maijā Varnā (Bulgārija), ir apkopoti galvenie sanāksmes secinājumi un ieteikumi.

“ES un Ķīnas apaļais galds ir kļuvis par vienu no svarīgākajiem ES un Ķīnas divpusējiem pasākumiem un atspoguļo šo attiecību vispārējo pozitīvo gaisotni un stabilitāti,” teica EESK priekšsēdētājs Luca Jahier un piebilda, ka ES un Ķīna ir svarīgi ekonomiskie, politiskie un stratēģiskie partneri, kam sadarbība jāturpina vēl daudzos citos jautājumos.

Apaļā galda 16. sanāksmē galvenā uzmanība bija pievērsta gan jautājumiem saistībā ar sociālo nodrošinājumu un sociālās solidaritātes mehānismiem, gan ES un Ķīnas attiecībām tirdzniecības un investīciju jomā.

Līdztekus apaļajam galdam norisinājās arī trīspusēja sanāksme par ES un Ķīnas Tūrisma gadu (2018). Tajā piedalījās arī Bulgārijas Tūrisma ministrijas un Bulgārijas Ekonomikas un sociālo lietu padomes pārstāvji. ES un Ķīnas Tūrisma gada mērķis ir veicināt mazāk zināmu galamērķu popularitāti, sniegt iespējas ekonomiskās sadarbības palielināšanai un uzlabot ES un Ķīnas vīzu režīma atvieglojumus un gaisa satiksmes savienojamību. (ia)