ES un Mercosur asociācijas nolīgums iespējams tikai tad, ja tas ir izdevīgs abām pusēm

 Nolīgumam nebūtu jāupurē neviena nozare, reģions vai valsts, uzsver Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Eiropas Savienības ekonomika ir pasaulē pirmajā vietā, savukārt Mercosur – sestajā vietā. Asociācijas nolīguma (AN) parakstīšana sniegtu ievērojamus ieguvumus abām pusēm, norāda Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja savā atzinumā “Virzība uz ES un Mercosur valstu asociācijas nolīguma noslēgšanu”, kas pieņemts plenārsesijā, kura notika 24. maijā. ES iegūtu piekļuvi tirgum, ko veido gandrīz 300 miljoni iedzīvotāju. Mercosur varētu dažādot savu ekonomiku, radīt pievienoto vērtību eksportam, kā arī piekļūt tirgum, kurā ir 500 miljoni iedzīvotāju. Ņemot vērā teritoriju, iedzīvotāju skaitu un pašreizējo tirdzniecības apjomu, kas pārsniedz 84 miljardus EUR gadā, ES un Mercosur asociācijas nolīguma noslēgšana dotu iespēju nostiprināt abu bloku lomu starptautiskajā arēnā un izveidot plašu ekonomiskās integrācijas zonu, kas sniegtu ieguvumus abām pusēm un radītu pozitīvu ārējo ietekmi arī uz pārējām Latīņamerikas valstīm. Tomēr Asociācijas nolīgumu nekādā gadījumā nevar noslēgt uz neapmierinošu sarunu pamata, brīdina EESK.

EESK aicina sarunās iesaistītās puses un jo īpaši ES izvērtēt milzīgos zaudējumus, kas abām pusēm radīsies politiskā un ekonomiskā ziņā, ja vienošanās par nolīgumu netiks panākta vai ja nolīgums būs nelīdzsvarots,” norādīja Josep Puxeu Rocamora, ziņotājs EESK atzinumam. Asociācijas nolīgums būtu visaptverošs stratēģisks nolīgums, kas abu pušu ekonomikas un sociālās jomas dalībniekiem ilgtermiņā sniegtu priekšrocības tādās jomās kā attīstība, drošība, migrācijas procesi un vides izaicinājumi.

Asociācijas nolīgumā jāiekļauj sociālā, nodarbinātības un vides dimensija, un tā jāņem vērā visās nolīguma sadaļās,” atkārtoti norādīja Mário Soares, līdzziņotājs atzinumam. “Tai būtu jānodrošina, ka ekonomiskie sakari saskan ar izvirzītajiem mērķiem sociālajā un vides jomā un SDO konvencijām, kas regulē ilgtspējīgu attīstību.” (sg)