Eiropa darbībā

Video “Eiropa darbībā” veltīts Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 60. gadadienai. Tajā atspoguļoti konkrēti piemēri no tām darbības jomām, kurās EESK un tās locekļiem gadu gaitā ir izdevies panākt pozitīvas pārmaiņas Eiropas iedzīvotāju dzīvē.