Digitālā laikmeta rokasgrāmata vēl nav uzrakstīta, bet Eiropai ir vajadzīgs plāns

Bonnā no 11. līdz 13. jūnijam notikušajā Deutsche Welle Pasaules plašsaziņas līdzekļu forumā EESK apsprieda digitalizāciju un nevienlīdzību

Deutsche Welle un EESK kopīgi rīkotā 11. Pasaules plašsaziņas līdzekļu foruma uzmanības centrā bija nevienlīdzība pasaulē. EESK organizēja paneļdiskusiju, kurā tika aplūkots jautājums, kā digitalizācija un ceturtā industriālā revolūcija varētu samazināt vai palielināt nabadzību un nevienlīdzību globalizētā pasaulē.

Diskusijā, kas notika plašas auditorijas priekšā, piedalījās EESK loceklis un arodbiedrības aktīvists Peter Schmidt; Humbolta Interneta un sabiedrības institūta asociētais pētnieks profesors Dr. Dr. Ayad-Al-Ani; Kembridžas Universitātes Ģeogrāfijas departamenta pēcdoktorantūras pētniece Dr. Judith Schleicher; žurnālists un Cafebabel izdevējs Alexander Damiano Ricci. Debatēs ieguldījumu sniedza arī divi izcili referenti — EESK locekļi Brendan Burns un Baiba Miltoviča.

Citu jautājumu starpā diskusijas dalībnieki apsprieda tās dziļās un plašās pārmaiņas, ko izraisījusi platformu ekonomikas attīstība un tās ietekme uz demokrātiju un labklājību pasaulē. Apspriesta tika arī arodbiedrību loma uzņēmējdarbības vidē, kura arvien vairāk priekšroku dod elastīgākiem nodarbinātības veidiem, un uzmanība tika vērsta uz saikni starp nabadzību un vidi. Plašāku informāciju par debatēm iespējams iegūt EESK tīmekļa vietnē. (sma)