27 reciklētas pudeles T krekla izgatavošanai

Veiksmīgai plastmasas stratēģijai jābūt vērstai uz efektīviem izglītības un apmācības pasākumiem, kas sekmē biosfēras dinamiskā līdzsvara ievērošanu. Lai plastmasu padarītu labāk pārstrādājamu un paātrinātu pāreju uz aprites ekonomiku, ir nepieciešams radīt izstrādes un uzvedības stimulus, kā arī kopējus tehniskos un regulatīvos standartus.

Atzinumā par Komisijas paziņojumu “Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā” Komiteja uzsver, ka plastmasas reciklēšana ir būtiska iespēja ilgtspējīgai un konkurētspējīgai ekonomikas attīstībai. Priekšmeti, kas izgatavoti no plastmasas, ir uzskatāmi par vērtīgu izejvielu, kas jāatgūst. “Mums ir vajadzīga Eiropas kultūra plastmasas aprites jomā, kuras pamatā būtu analīze par šo izstrādājumu pilnu aprites ciklu,” sacīja Antonello Pezzini, ziņotājs minētajam atzinumam, “un tas būs iespējams tikai ar iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības līdzdalību. Jāpanāk, lai plastmasas šķirošanas un reciklēšanas priekšrocības būtu jūtamas Eiropas iedzīvotājiem.”

Mikroplastmasai, kas bieži tiek izmantota mazgāšanas līdzekļos, kosmētikā, mēbelēs un krāsās, ir jāpievērš īpaša uzmanība, jo piesārņojums no šā avota ir viens no lielākajiem draudiem apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

No PET līdz pavedienam

EESK atbalsta PET (polietilēna tereftalāta) šķirotu savākšanu un jo īpaši reciklēšanu, kas var dot ekonomiskus ieguvumus ES, radot jaunas saimnieciskās darbības iespējas un darbvietas. PET pārvēršana par audumu ir inovatīva un labvēlīga videi un nodrošina kvalitāti — sākot no ražošanas paņēmieniem līdz izstrādei. Un skaitļi ir iespaidīgi: lai izgatavotu flīsa (pūkdrānas) sporta kreklu, ir vajadzīgas apmēram 27 1,5 litru pudeles – ieteicamais ūdens patēriņš četru personu mājsaimniecībai nedēļā. (sma)