Darba kārtība

EESK katru gadu organizē deviņas plenārsesijas. Pilnsapulce ar vienkāršu balsu vairākumu pieņem atzinumus, kurus izstrādājušas izpētes grupas un par kuriem balsojušas specializētās nodaļas vai Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvā komisija (CCMI). EESK organizē arī daudzas konferences, atklātas uzklausīšanas un augsta līmeņa debates saistībā ar savu darbu.

Turklāt EESK organizē kultūras pasākumus saskaņā ar Eiropas politisko darba kārtību (piemēram, ES prezidentūrām, Eiropas un starptautiskajiem gadiem) un EESK galvenajām prioritātēm.

Mūsu pasākumi