Christa Schweng, EESK priekšsēdētāja

This page is also available in

Christa Schweng tika ievēlēta par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) priekšsēdētāju 2020. gada 28. oktobrī uz divarpus gadiem, t. i., līdz 2023. gada martam. Kopš 1998. gada viņa ir EESK locekle. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā viņas darbs bija saistīts ar nodarbinātību un sociālajām lietām.

No 2018. gada līdz 2020. gadam viņa bija EESK Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētās nodaļas (SOC) priekšsēdētāja. No 2013. gada līdz 2015. gadam viņa bija Darba tirgus novērošanas centra (DTNC) priekšsēdētāja.

Ārpus EESK viņa strādā Austrijas Federālajā ekonomikas palātā (WKÖ). Kopš 1994. gada viņa ir WKÖ Sociālās politikas departamenta vecākā padomniece.

Kopš 1995. gada viņa ir Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas (struktūra, kas palīdz Eiropas Komisijai sagatavot, īstenot un novērtēt pasākumus darba aizsardzības jomā) locekle.

Kopš 1995. gada viņa ir arī Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras, kas atrodas Bilbao, valdes locekle un kopš 2001. gada – darba devēju runaspersona šajā aģentūrā. Kopš 2001. gada ik pēc trim gadiem viņa rotācijas kārtībā pilda valdes priekšsēdētājas pienākumus.

Pēdējos 25 gadus viņa ir bijusi Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas (SMEunited) Sociālo lietu komitejas locekle (ko viņa vadīja no 2001. gada līdz 2009. gadam).

Viņai ir Vīnes Universitātes maģistra grāds tiesību zinātnēs.

Viņa brīvi runā vācu, angļu un franču valodā, kā arī var sazināties spāņu valodā.

Viņa ir bijusi ziņotāja un līdzziņotāja daudziem EESK atzinumiem, piemēram,

  •  

Downloads

CV Christa Schweng

Declaration of interests