You are here

Luis Planas Puchades — ģenerālsekretārs

Būdams Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ģenerālsekretārs, es vadu ierēdņu grupu, kuras uzdevums ir ieviest praksē Pilnsapulces, Biroja un priekšsēdētāja lēmumus.

Būdams personāla vadītājs, es arī pārvaldu ikdienas darbu, kas saistīts ar administrāciju, budžetu, komunikāciju un Komitejas attiecībām ar citām iestādēm.

Plašāka informācija par manu komandu un EESK darbu ir pieejama, uzklikšķinot uz hipersaitēm.

Par mani

Esmu dzimis un audzis Valensijā, Spānijā. Pēc juridiskās augstskolas beigšanas es strādāju par advokātu, pirms nokārtoju konkursu, lai kļūtu par sociālā nodrošinājuma un darba inspektoru.

Mana karjera Eiropas Savienības iestādēs sākās neilgi pirms Spānijas pievienošanās ES. Šo gadu laikā esmu bijis dažādos amatos, kas man deva plašu pārskatu par Eiropas iestāžu darbību. 1982. gadā es sāku strādāt Eiropas Komisijā pirmspievienošanās apmācības programmas ietvaros. Ieguvis deputāta vietu Spānijas kongresā, es kļuvu par runaspersonu Eiropas jautājumos. Kā kongresa deputātam arī man bija tas gods būt ziņotājam par Spānijas pievienošanās Eiropas Savienībai līguma ratificēšanu. No 1986. gada līdz 1993. gadam es biju Eiropas Parlamenta deputāts un darbojos Ārlietu komitejā un Institucionālo lietu komitejā.

Pēc tam, kad vairākus gadus biju strādājis Andalūzijas reģionālajā valdībā un darbojies kā Eiropas Reģionu komitejas loceklis, es atgriezos Briselē, lai vadītu vispirms Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieka Marin personālo biroju un pēc tam komisāra Solbes personālo biroju.

2004. gadā tiku iecelts par Spānijas vēstnieku Marokā, un 2010. gadā — par Spānijas vēstnieku un pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā. 2012. gadā mani iecēla par Andalūzijas lauksaimniecības, zivsaimniecības un vides reģionālo ministru.

2014. gada 20. janvārī Birojs mani ievēlēja par EESK ģenerālsekretāru.

Luis Planas Puchades, EESK ģenerālsekretārs

Downloads

Luis Planas Puchades - CV