Viešieji pirkimai

Tolesni puslapiai suteiks jums galimybę susipažinti su atitinkama informacija apie EESRK konkurso procedūras.

Juose taip pat informuojama apie būsimas mažos ir vidutinės vertės sutartis, pasirašomas pagal preliminariąsias sutartis, ir apie preliminariųjų sutarčių vykdymą.

  • Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbti kvietimai teikti pasiūlymus
  • Būsimos mažos ir vidutinės vertės sutartys
  • Metiniai sudarytų sutarčių sąrašai

Downloads

Privacy statement for processing of personal data related to procurement procedures
Electronic invoices