Paslaugos

This page is also available in

Displaying 1 - 2 of 2
11/06/2019
Press Release
Reference number: 
29/2019

Kā secināts Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas nesen pasūtītā pētījumā, pārrobežu pakalpojumi rada jaunas darbvietas un stimulē ekonomikas izaugsmi. Tie labvēlīgi ietekmē visas ES valstis un dažāda veida darbvietas — gan darbaspēka, gan zināšanu ietilpīgs. Dokuments apliecina, ka, izvairoties no stingra regulējuma pārrobežu pakalpojumu jomā, iekšējais tirgus labvēlīgi ietekmē ES ekonomiku. Pārrobežu pakalpojumu daļas samazināšanās par 1 % ES ekonomikai izmaksātu 8 miljardus eiro.

15/06/2018
Hearing live-in care Poland
Press Release
Reference number: 
Reference number: 32/2018

The EESC held the fourth of its Going Local meetings on the live-in care sector in the EU, this time in Poland. The country provides much of the sector's workforce in western EU Member States, but has itself started to face a serious shortage of qualified carers in recent years