Europos ekonominė erdvė

This page is also available in

Europos ekonominė erdvė (EEE) suburia ES valstybes nares ir tris EEE ELPA valstybes (Islandiją, Lichtenšteiną ir Norvegiją) į vidaus rinką, reglamentuojamą tomis pačiomis pagrindinėmis taisyklėmis. Taikant šias taisykles siekiama sudaryti galimybes prekėms, paslaugoms, kapitalui ir asmenims laisvai judėti EEE, atviroje ir konkurencingoje aplinkoje. Susitarimas dėl Europos ekonominės erdvės įsigaliojo 1994 m. sausio 1 d.

Europos ekonominės erdvės konsultacinis komitetas yra EEE susitarimo dalis (96 straipsnis) ir buvo įsteigtas 1994 m.

Displaying 1 - 1 of 1
24/05/2019
Press Release
Reference number: 
27/2019

The 25th anniversary of the European Economic Area (EEA) Agreement, in force since 1994, was the main topic of the EEA Consultative Committee meeting that took place on 23 and 24 May. This committee, which represents employers, workers and other civil society players of EEA member states, insisted on the importance of completing the internal market and taking into account its social dimension.