Transporto, energetikos, infrastruktūros ir informacinės visuomenės skyrius (TEN)

Judumas, transeuropiniai tinklai, informacinės visuomenės plėtojimas, energetika ir visuotinės svarbos paslaugos yra labai svarbios užtikrinant Europos piliečių gerovę ir bendrosios rinkos veikimą. Visas šias temas nagrinėja Transporto, energetikos, infrastruktūros ir informacinės visuomenės skyrius (TEN).

Parengtos nuomonės yra glaudaus bendradarbiavimo su kitomis Europos institucijomis, atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais ir su šiais klausimais susijusiomis, pilietinei visuomenei atstovaujančiomis organizacijomis rezultatas.

TEN skyriaus veikla apima:

  • nuomones, grindžiamas nuodugnia analize ir bendro sutarimo siekimo procesu; EESRK padeda Europos politiką labiau suderinti su Europos pilietinės visuomenės lūkesčiais;
  • projektų ataskaitas;
  • tyrimus;
  • glaudų bendradarbiavimą su Europos Parlamentu, Europos Komisija, valstybėmis narėmis ir Europos pilietinės visuomenės organizacijomis;
  • renginių susijusiomis temomis organizavimą: konferencijos ir susitikimai dalyvaujant ekspertams, politikos formuotojams, suinteresuotiesiems subjektams ir plačiajai visuomenei;
  • aktyvų TEN skyriaus narių dalyvavimą pagrindiniuose išorės organizacijų renginiuose.

TEN skyriui taip pat priklauso ,  ir , kurių užduotis – stebėti pokyčius ir Europos lygmeniu prisidėti prie debatų šiose politikos srityse.

Downloads

TEN Work Program 2024
TEN section - End of mandate 20-23 report