Bendrosios rinkos, gamybos ir vartojimo skyrius (INT)

Bendrosios rinkos, gamybos ir vartojimo skyriaus (INT) veikla apima daug įvairių politikos sričių, susijusių su pramone, konkurencija, paslaugomis, mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis (MVĮ) ir socialinės ekonomikos įmonėmis ir skaitmenine ekonomika ir visuomene. Jis taip pat aptaria ir priima nuomones dėl mokslinių tyrimų ir inovacijų, vartotojų apsaugos, besiformuojančių ekonomikos tendencijų, tokių kaip žiedinė ekonomika (skyrius aktyviai dalyvauja Europos žiedinės ekonomikos suinteresuotųjų subjektų platformos (ECESP) veikloje), taip pat dėl bendrosios rinkos politikos apskritai.

Dėl klausimų, kurie yra ypač svarbūs bendrajai rinkai, skyrius rengia viešus klausymus, siekdamas kuo daugiau konsultuotis su pilietinės visuomenės organizacijomis. Kasmet nuo 1999 m. rengiamas pavyzdinis Komiteto renginys – Europos vartotojų diena.

Skyrius taip pat turi Skaitmeninės pertvarkos ir bendrosios rinkos observatoriją, kuri stebi bendrosios rinkos pokyčius ir siūlo būdus, kaip pašalinti kliūtis arba pagerinti padėtį.

Downloads

INT Section priorities 2023-2025
INT Section - Contributions to EU policies
End of mandate 2020-2023 – Alain Coheur, INT Section president
Activity report 2020-2023 – Louise Grabo, President of the Observatory of the Digital Transition and the Single Market