ES ir Rusijos tęstinio darbo komitetas

This page is also available in

Nuo 2011 m. vasario mėn. EESRK palaiko savo santykius su Rusijos pilietine visuomene per Rusijos tęstinio darbo komitetą, įsteigtą siekiant plėtoti ir palaikyti ryšius su Rusijos pilietine visuomene ir skatinti pilietinės visuomenės indėlį į ES ir Rusijos santykius.

Parama žmonių tarpusavio ryšiams yra vienas iš penkių pagrindinių ES ir Rusijos santykių principų, dėl kurių susitarė ES užsienio reikalų ministrai ir ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini 2016 m. kovo mėn. Nuo to laiko EESRK atnaujino savo ryšius su Rusijos Federacijos piliečių rūmais, savo oficialiu Rusijos partneriu, ir tęsia darbą su ES ir Rusijos pilietinės visuomenės forumu rengdamas metinius bendrus seminarus ir kitą veiklą.