Pagrindinių teisių ir teisinės valstybės principų grupė

This page is also available in

Pagrindinių teisių ir teisinės valstybės principų grupė yra horizontalus EESRK organas, kuriam pavesta sudaryti Europos pilietinės visuomenės organizacijoms galimybes susitikti ir pasidalyti pagrindinių teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų laikymosi valstybėse narėse vertinimais.

Savo veikloje ši grupė daugiausia dėmesio skiria esminiams pagrindinių teisių ir teisinės valstybės klausimams, kurie yra itin svarbūs pilietinei visuomenei. Nors tai daroma lankantis visose ES valstybėse narėse ir palaikant ryšius su jų pilietine visuomene, siekiama atkreipti dėmesį į tendencijas Europoje ir sudaryti sąlygas konstruktyviam visų suinteresuotųjų subjektų dialogui.

Pagrindinių teisių ir teisinės valstybės principų grupė siekia skatinti pagarbą Europos vertybėms, išvardytoms ES sutarties 2 straipsnyje, Pagrindinių teisių chartijoje, taip pat Europos Tarybos Venecijos komisijos kontroliniame sąraše dėl teisinės valstybės. Grupės tikslas – nagrinėti visas teises: pilietines, politines, ekonomines, socialines ir kultūrines, nes jos yra neatsiejamos, ir, atsižvelgiant į EESRK įgaliojimus, ypatingą dėmesį skirti toms teisėms, kurios yra aktualiausios pilietinei visuomenei, įskaitant socialinius partnerius: asociacijų laisvė, susirinkimų laisvė, žodžio laisvė (įskaitant žiniasklaidos laisvę), teisė į nediskriminavimą ir bendresnė teisinės valstybės padėtis.

Grupė buvo įsteigta 2018 m. sausio mėn.

Naujausią informaciją apie Pagrindinių teisių ir teisinės valstybės principų grupės darbo programą rasite toliau pateikiamame dokumente. (Word formato dokumentas)

Downloads

Fundamental rights and the rule of law - National developments from a civil society perspective, 2018-2019, Report, June 2020

Work programme 2018-2020 - Fundamental Rights and the Rule of Law

Factsheet - The EESC’s Group on Fundamental Rights and the Rule of Law