Laikinoji tyrimo grupė dėl visuotinės svarbos paslaugų

This page is also available in

Laikinoji tyrimo grupė dėl visuotinės svarbos paslaugų siekia padėti užtikrinti galimybę Europos piliečiams naudotis aukštos kokybės paslaugomis už prieinamą kainą, kurios yra svarbus Europos ekonominės, socialinės ir teisės sistemų dalis ir Europos socialinio modelio bei socialinės rinkos ekonomikos ramstis.

Viešajam sektoriui tenka akivaizdi politinė ir finansinė atsakomybė už visuotinės svarbos paslaugų teikimą. Nedera tai palikti reguliuoti vien tik rinkos jėgoms. Ne pelno organizacijos ir ypač socialinės įmonės parodė galinčios puikiai teikti visuotinės svarbos paslaugas.

Siekiant skatinti stiprėjantį ne pelno organizacijų ir socialinių įmonių vaidmenį, reikėtų atlikti visuotinės svarbos paslaugų, ypač socialinių visuotinės svarbos paslaugų, padėties vertinimą visose valstybėse narėse. Šis procesas padėtų nustatyti sektorius, kuriuose laisvoji rinka yra ypač silpna ir kuriems labiausiai reikalingas viešasis finansavimas.

Laikinoji tyrimo grupė savo darbe taip pat daug dėmesio skiria visuotinės svarbos paslaugų potencialui didinti augimą, kurti tvarias darbo vietas ir skatinti konkurencingumą. Šiuo tikslu Transporto, energetikos, infrastruktūros ir informacinės visuomenės skyrius (TEN) užsakė tyrimą dėl „Valstybių narių ataskaitų dėl Europos Komisijos sprendimo dėl valstybės pagalbos teikiant visuotinės ekonominės svarbos paslaugas įgyvendinimo peržiūros“.