Laikinoji tyrimo grupė dėl skaitmeninės darbotvarkės

This page is also available in

Laikinosios tyrimo grupės dėl skaitmeninės darbotvarkės tikslas – prisidėti prie skyrių darbo konkrečiose jų veiklos srityse. Ji atidžiai stebi Skaitmeninės Europos programą, skirtą kitai DFP, kurios tikslas – paversti Europą skaitmeninimo srities lydere, didinti jos ekonominį pajėgumą ir konkurencingumą pasaulio arenoje ir vykdyti skaitmeninę transformaciją visiems europiečiams palankiu būdu. Programą sudaro penki konkretūs tikslai: itin našios kompiuterinės sistemos, dirbtinis intelektas, kibernetinis saugumas, švietimas ir mokymas bei viešojo administravimo institucijų ir paslaugų modernizavimas.

Laikinoji tyrimo grupė dėl skaitmeninės darbotvarkės daugiausia dėmesio skirs šiems konkretiems aspektams:

  • teigiami šiuolaikinių technologijų pavyzdžiai, visų pirma, kaip pasiekti, kad inovacijų centre atsidurtų žmonės;
  • skaitmeninimo poveikis darbui, užimtumui, kvalifikacijai ir įgūdžiams;
  • rekomendacijos, kaip užtikrinti teigiamą skaitmeninimo poveikį šiose srityse;
  • nauji žmogaus ir mašinos sąveikos kokybės vertinimo būdai;
  • pažangiųjų paramos robotų poveikis įvairioms gyventojų grupėms;
  • skaitmeninių inovacijų centrai kaip skaitmeninė parama MVĮ;
  • skaitmeninimo poveikis transportui: elektra varomos transporto priemonės, savivaldžiai automobiliai, automobilių stovėjimo aikštelės, pažangūs miestai, įvairiarūšio transporto sistemos ir bendradarbiaujamoji ekonomika.

Kadangi skaitmeninimas yra kompleksinis klausimas, laikinoji tyrimo grupė dėl skaitmeninės darbotvarkės kiekvienu konkrečiu atveju bendradarbiauja su kitomis laikinosiomis tyrimo grupėmis, observatorijomis, kategorijomis ir ad hoc grupėmis.