Laikinoji tyrimo grupė dėl neįgaliųjų teisių

This page is also available in

Kaip visaverčiai piliečiai neįgalieji turi lygias teises ir teisę į orumą, vienodą požiūrį, nepriklausomą gyvenimą ir visapusišką dalyvavimą visuomenės gyvenime. Galimybių naudotis šiomis teisėmis suteikimas neįgaliesiems yra pagrindinis ES ilgalaikės strategijos, skirtos aktyviai jų įtraukčiai, tikslas.

ES skatina aktyvią neįgaliųjų įtrauktį ir visapusišką dalyvavimą visuomenės gyvenime laikantis ES žmogaus teisių atžvilgiu taikomo požiūrio į negalią. 2010 m. Europos Komisija priėmė 2010–2020 m. Europos strategiją dėl negalios, o 2007 m. ES pasirašė Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją

Neįgalieji sudaro apie šeštadalį visų ES darbingo amžiaus gyventojų, bet jų užimtumo lygis yra palyginti žemas. Tačiau šiek tiek padidinus pagalbą milijonai neįgalių europiečių patektų arba vėl sugrįžtų į darbo rinką. Vienodos galimybės gauti kokybiškas švietimo paslaugas ir mokytis visą gyvenimą neįgaliesiems leidžia visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime ir pagerinti savo gyvenimo kokybę.

EESRK įsteigė nuolatinę tyrimo grupę dėl neįgaliųjų teisių, kurią sudaro nariai iš įvairių skyrių, nagrinėjančių skirtingas politikos sritis ir atstovaujančių darbdaviams, darbuotojams ir įvairiems interesams. Šios grupės tikslai:

  • tapti pilietinės visuomenės, ypač neįgaliųjų organizacijų, forumu,
  • sukaupti ir įvertinti informaciją apie tai, kokia yra reakcija į Jungtinių Tautų konvencijos dėl neįgaliųjų teisių įgyvendinimo pažangą.