Europos rytų kaimynų tęstinio darbo komitetas

This page is also available in

Europos rytų kaimynų tęstinio darbo komitetas buvo įsteigtas 2004 m. kaip specialus EESRK organas, atsakingas už santykius su Rytų kaimynystės šalių pilietine visuomene. Tęstinio darbo komitetas paprastai posėdžiauja keturis kartus per metus ir aptaria aktualius klausimus, susijusius su Rytų kaimynystės šalimis; į šiuos posėdžius dažnai kviečiami kitų Europos institucijų atstovai, išorės ekspertai, pilietinės visuomenės organizacijos ir kiti subjektai. Komiteto nariai aktyviai dalyvauja Rytų partnerystės renginiuose, pavyzdžiui, Rytų partnerystės daugiašalėse platformose ir Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forume.