ES ir Rusijos ir Vidurinės Azijos tęstinio darbo komitetas

Nuo 2011 m. vasario mėn. EESRK savo ryšius su Rusijos pilietine visuomene palaikė per Rusijos tęstinio darbo komitetą.

Parama žmonių tarpusavio ryšiams yra vienas iš penkių pagrindinių ES ir Rusijos santykių principų, dėl kurių susitarė ES užsienio reikalų ministrai ir ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai.

ES ir Rusijos tęstinio darbo komitetas vykdo Rusijos pilietinės visuomenės padėties stebėseną karo metu, palaikydamas ryšius su prieš karą nusiteikusios Rusijos pilietinės visuomenės atstovais, kurie šiuo metu yra ES teritorijoje.

Tai paskatino konstruktyvų keitimąsi apsikeitimus informacija ir nuomonėmis apie tai, kaip reikėtų plėtoti dvišalius santykius karui pasibaigus ir kaip susigrąžinti laisvę ir demokratiją Rusijoje.

2023 m. balandžio mėn. tęstinio darbo komiteto veiklos sritis buvo išplėsta, kad apimtų Vidurinę Aziją. Šiuo metu komiteto užduotys – stebėti pilietinės visuomenės padėtį Kazachstane, Kirgizijoje, Tadžikistane, Turkmėnistane ir Uzbekistane, o jo pavadinimas atitinkamai pakeistas į ES ir Rusijos bei Vidurinės Azijos tęstinio darbo komitetą.