AKR šalių ir ES tęstinio darbo komitetas - Related Events