Žemės ūkis, kaimo plėtra ir žuvininkystė

Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) yra esminė ES politika, pagal kurią 500 mln. ES piliečių tvariai ir už prieinamą kainą tiekiamas saugus ir geros kokybės maistas. Ji taip pat užtikrina pagrįstą pajamų lygį 11 mln. ES ūkininkų ir atlieka esminį vaidmenį užtikrinant Europos kaimo vietovių socialinį, aplinkos apsaugos ir ekonominį vystymąsi.

Per pastaruosius 60 metų BŽŪP buvo labai naudinga Europai ir ES piliečiams. Tačiau nuo 1962 m., kai BŽŪP buvo sukurta, pasaulis labai pasikeitė. Europos žemės ūkis dabar susiduria su tokiomis esminėmis problemomis, kaip klimato kaita, biologinės įvairovės nykimas, dirvožemio kokybės blogėjimas, vandens trūkumas, kaimo vietovių gyventojų skaičiaus mažėjimas ir kartų kaitos kliūtys.

Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos (NAT) skyriaus veiklos tikslas – skatinti tvarų žemės ūkį ir subalansuotą teritorinį vystymąsi Europoje.

Visų pirma, mes aktyviai siūlome veiksmingesnes politikos priemones bei galimus sprendimus siekiant užtikrinti aplinkos apsaugą ir veiksmingesnį gamtos išteklių naudojimą žemės ūkyje, darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse, nuolatinį profesinį mokymą, paramą smulkiesiems ūkininkams, moterims ir jaunimui, naudojimąsi žeme ir kokybišką bei saugų maisto tiekimą. Mes taip pat raginame geriau subalansuoti visų ES dalių vystymąsi siekiant padidinti kaimo vietovių patrauklumą vis spartėjant urbanizacijos procesui Europoje.