Finansinės paslaugos ir kapitalo rinkos

Reaguodama į 2008 m. prasidėjusią ekonomikos ir finansų krizę ES ėmėsi daug reformų, skirtų užtikrinti finansų rinkų stabilumą ir patobulinti šių rinkų priežiūrą. Darbo vietų kūrimas, ekonomikos augimas ir investicijų skatinimas yra vieni svarbiausių Europos Sąjungos prioritetų. Todėl būtina sukurti tvirtą ekonomikos augimui, darbo vietų kūrimui ir investicijoms palankios ES finansų sistemos pagrindą. Finansų sektorius turi atlikti savo funkciją – finansuoti realiąją ekonomiką.

Svarbiausia iniciatyva siekiant šio tikslo – sukurti kapitalo rinkų sąjungą, kuria būtų siekiama užtikrinti tinkamai reglamentuotas, stabilias, veiksmingas ir pasauliniu mastu konkurencingas finansų rinkas, atsižvelgiant į įmonių ir vartotojų interesus. Sutvirtinant EPS procesą taip pat svarbu baigti kurti bankų sąjungą, kad būtų galima sustiprinti ES atsparumą finansų krizėms ir apsaugoti indėlininkus.

EESRK ir finansinės paslaugos bei kapitalo rinkos

EESRK nuomone, siekiant sukurti vienodesnes sąlygas finansų įstaigoms ir valstybėms narėms, taip pat mažinti riziką finansų sektoriuje, svarbu užtikrinti suderintą, holistinį ir integruotą požiūrį į finansų sektoriaus reguliavimą. Reformos turi padėti stiprinti bankams ir kitiems finansų subjektams taikomą Europos rizikos ribojimo ir pertvarkymo sistemą. Kuriant bankų sąjungą tolesnį rizikos pasidalijimą turi papildyti nauji pasiūlymai dėl rizikos mažinimo. EESRK mano, kad kapitalo rinkų sąjunga gali veiksmingai padėti užtikrinti patikimą ir stabilų ekonomikos atsigavimą labiau suvienodintoje reguliavimo aplinkoje.