Aplinkos apsauga

Su aplinkos apsaugos iššūkiais susiduriame visur. Reikia skubiai sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir gerinti oro, vandens ir dirvožemio kokybę – tai tik kelios iš daugelio problemų.

Kalbant apie pasaulinio masto aplinkosaugos problemas, reikšmingas yra bičių nykimas. Bičių gerovė ir jų kaip apdulkintojų vaidmuo yra labai svarbūs biologinei įvairovei. Palyginti su vos kelerių metų senumo duomenimis, matyti, kad nyksta daugiau kaip 50 proc. bičių šeimų. Kitų sričių duomenys rodo, kad yra ir daugiau rimtų problemų. Dėl prastos oro kokybės miestuose reikia skubiai sustiprinti pastangas. Taršos lygis, kuris viršija Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) gairėse nustatytas normas, gali turėti poveikio daugiau kaip pusei miesto gyventojų. Dėl šios priežasties ES kiekvienais metais ankstyva mirtimi miršta šimtai tūkstančių žmonių.

Jūroje ar sausumoje padėtis ne ką geresnė. Pavyzdžiui, didžiulį poveikį aplinkai turi plačiai naudojami vienkartiniai plastikiniai pirkinių maišeliai. Kasmet visame pasaulyje sunaudojama milijardai vienkartinių maišelių – jie vidutiniškai tarnauja tik kelias minutes, o paskui tūkstančiams metų nugula sąvartynuose arba vandenynuose.

EESRK siekia skatinti veiksmingą ir pažangią ES aplinkos politiką ir ieškoti sprendimų, kuriais būtų prisidedama prie geresnės aplinkos apsaugos ir veiksmingesnio gamtos išteklių naudojimo.

Jis ne tik teikia politines rekomendacijas, bet ir imasi praktinių veiksmų, siekdamas padėti išsaugoti vietos biologinę įvairovę – vykdomi praktiniai, mažos apimties projektai, pavyzdžiui, apželdinami stogai arba ant pastatų stogų įkurdinami bičių aviliai.