SANGLAUDOS, REGIONINĖ IR MIESTŲ POLITIKA - Related Events