Monitoring the EU's extraordinary measures and resilience in the field of energy

EESC opinion: Monitoring the EU's extraordinary measures and resilience in the field of energy

ES ypatingųjų priemonių ir atsparumo energetikos srityje stebėsena

 

Pagrindinės nuostatos

 

EESRK

  • rekomenduoja patvirtinti vienodas visose valstybėse narėse priemones, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos tose srityse, kurios yra susijusios su svarbiausiais objektais ar infrastruktūra;
  • pabrėžia, kad ES politika turi sustiprinti savo ilgalaikę viziją, kaip įgyvendinti dvejopą pertvarką tvirtai įsipareigojus nepalikti žmonių nuošalyje, neapsiribojant vien laikinų priemonių, skirtų trumpalaikiam energijos kainų šuoliui sušvelninti, patvirtinimu;
  • mano, kad stabilaus ir prognozuojamo atlygio už atsinaujinančiųjų išteklių energiją sistemos turi būti orientuotos į realias ilgalaikes gamybos sąnaudas ir atsietos nuo iškastinio kuro kainų;
  • mano, kad svarbu paspartinti plataus masto mažaanglių energijos šaltinių diegimą supaprastinant leidimų išdavimo procesus, kad būtų galima greitai pakeisti priklausomybę nuo trečiųjų šalių iškastinio kuro, laikytis įsipareigojimų, susijusių su klimato kaita, ir didinti konkurencingumą.