Start guide – Model COP

Start guide - Model COP

Nors dažnai girdime apie kritišką klimato kaitos padėtį ir pražūtingą trumpalaikį ir ilgalaikį klimato kaitos poveikį, dažnai atrodo, kad šio galvosūkio išspręsti neįmanoma.

Jūsų užduotis – atstovauti įtakingai suinteresuotųjų subjektų grupei klimato kaitos konferencijoje ir bendradarbiauti su kitomis grupėmis siekiant parengti planą, kaip apriboti visuotinį atšilimą iki saugaus lygio, kuris būtų gerokai mažesnis nei 2°C.

Šios grupės atstovauja realiems sektoriams ir pramonės šakoms, kurių veikla ir pozicija daro poveikį visuotiniam atšilimui:

  1. švarios technologijos,
  2. tradicinis energijos tiekimas,
  3. pilietinės visuomenės grupės, moterys ir jaunimas, šiame žaidime vadinami klimato teisingumo sergėtojais (Climate Justice Hawks),
  4. žemė, žemės ūkis, miškininkystė,
  5. pramonė ir prekyba,
  6. pasaulio šalių vyriausybės (išsivysčiusios šalys, besiformuojančios rinkos ekonomikos šalys, besivystančios šalys):

           6A. išsivysčiusios šalys,

          6B. besivystančios šalys,

          6C. sparčiai besiformuojančios rinkos ekonomikos šalys.

Downloads

Working document