Europos Parlamentas uždegė žalią šviesą naujajai Europos Komisijai. Ji savo darbą pradeda 2019 m. gruodžio 1 d.

EESRK pirmininko Lucos Jahier pranešimas

Žalia šviesa #vonderleyen komandai: siekime tvarios Europos jos piliečių labui!

2019 11 27

Šiandien Europos Parlamente vykęs balsavimas pradeda naują Europos erą. Esu įsitikinęs, kad naujoji Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen kartu su savo komanda – vykdomaisiais pirmininko pavaduotojais, pirmininko pavaduotojais ir Komisijos nariais – suteiks naują postūmį mūsų žemynui po gegužės mėn. įvykusių Europos Parlamento rinkimų, kurių rezultatai teikia daug vilčių. Piliečiai mums suteikė penkerius metus rytojaus Europai sukurti, todėl neturėtume praleisti tokios galimybės.

Naujosios Komisijos pirmininkės Europos darbotvarkė, kurioje numatytas žaliasis kursas – mūsų naujoji augimo strategija tvariai Europai, lyčių lygybei ir pagrindinėms teisėms užtikrinti, puikiai atspindi Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) prioritetus. Komitetas, būdamas Europos pilietinės visuomenės namais, tvirtai tiki, kad atėjo laikas ES pasinaudoti proga ir įgyvendinti plataus užmojo tvarumo strategiją. Tam turėsime keisti savo mąstyseną.

Spalio mėn. vykusioje plenarinėje sesijoje EESRK pristatė savo indėlį į ateinančių penkerių metų Europos Komisijos darbo programą ir pažymėjo, kad ES turi savo dėmesį sutelkti į klimato kaitą, skaitmeninimą, teisinę valstybę ir globalizaciją ir taikyti naują valdymo sistemą, pagal kurią aktyviau dalyvautų pilietinės visuomenės organizacijos.

EESRK rekomenduoja Europos Komisijai atsižvelgiant į šį ramstį sudaryti savo būsimo darbo planą 2020 m. ir vėliau. Be to, Komitetas ragina parengti visa apimančią ES tvarumo strategiją iki 2050 m., kad būtų įgyvendinta JT darbotvarkė iki 2030 m. ir jos 17 darnaus vystymosi tikslai (DVT), kuriuos Europos Sąjunga įsipareigojo pasiekti iki 2030 m.

Turime vienu metu veikti visais lygmenimis ir imtis dinamiškų veiksmų neatidėliotinoms aplinkos, ekonomikos ir socialinėms problemoms spręsti. Svarbiausia – įgyvendinti socialinių teisių ramstį siekiant sąžiningos ir teisingos pertvarkos. Komitetas taip pat pabrėžia, kad ES politikai apibrėžti ir įgyvendinti būtina nauja ES valdymo struktūra ir naujos taisyklės bei priemonės. Siekiant skatinti didesnę demokratinę atskaitomybę, visų pirma reikėtų sustiprinti Europos Parlamento vaidmenį.

Tvarumui visais jo aspektais pasiekti reikia nemažų pastangų ir visų dalyvaujančių subjektų įsipareigojimo. Todėl siekiant teisingos ir veiksmingos pertvarkos labai svarbi yra atvira demokratinė diskusija, paremta struktūruotu pilietinės visuomenės dalyvavimu.

Atkreipėme dėmesį ir į U. von der Leyen sprendimą surengiant Konferenciją dėl Europos ateities suteikti naują postūmį Europos demokratijai. Šią konferenciją reikėtų organizuoti visapusiškai įtraukiant EESRK, kaip arčiausiai piliečių esančią instituciją, kuri geriausiai įkūnija dalyvaujamąją demokratiją. Baigdamas norėčiau pridurti, kad džiaugiuosi kultūros, kaip praeitį su ateitimi jungiančio tilto, pripažinimu. Ji dabar yra įtraukta į naujai pavadintas Komisijos narės Mariyos Gabriel pareigas.

Labiau nei kada nors anksčiau esame įsipareigoję remti Sąjungą, kuri siekia daugiau.

Naujosios pirmininkės žodžiais tariant, imkimės darbo KARTU!