Verslas gali padėti užtikrinti tvarumą!

parengė EESRK Darbdavių grupė

Tvarumas yra svarbus tiek verslui, tiek darbdaviams, kurie yra lemiamas vystymosi veiksnys. Patikima ir tvirta ekonomika yra būtina darnaus vystymosi sąlyga. Turime ieškoti sprendimų, kurie būtų ekonominiu, socialiniu ir aplinkosaugos požiūriu naudingi. Nors įvairūs suinteresuotieji subjektai tvarumą supranta labai panašiai, jų nuomonės dėl būdų jam pasiekti dažnai skiriasi.

Pateikiame keletą 2019 m. lapkričio 21 d. Barselonoje (Ispanija) vykusios diskusijos „Kaip verslas gali paskatinti tvarumą“ išvadų.

„Verslas nekelia jokių problemų tvarumui, jis – sprendimas“, – sakydamas sveikinimo kalbą teigė Darbdavių grupės pirmininkas Jacek Krawczyk. Jis pažymėjo, kad verslas siūlo ir įgyvendina sprendimus tiek klimato, tiek aplinkosaugos srityse.

Pagrindinės diskusijos metu visų trijų EESRK grupių atstovai pateikė savo nuomonę dėl tvarumo. Diskusijos parodė, kad, nepaisant skirtingo darbdavių, darbuotojų ir aplinkosaugininkų požiūrio į tvarumą, yra nemažai sąlyčio taškų. „Konkurencija yra tvaraus vystymosi pagrindas. Konkurencijai būtina tinkama reglamentavimo aplinka, tačiau tikrai nereikalingas griežtesnis reglamentavimas“, – apibendrindama diskusiją pasakė Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala.

Susitikimas vyko „MedaWeek“, kasmetinės konferencijos Viduržemio jūros regiono šalių ekonominei integracijai skatinti, metu. Darbdavių grupės nariai kreipėsi į naująjį Afrikos verslo plėtros forumą, ECOmeda aukščiausiojo lygio susitikimą, skirtą tvarumo klausimams, ir Viduržemio jūros šalių moterų verslininkių forumą. Per iškilmingą vakarienę Jacekui Krawczykui buvo įteiktas apdovanojimas už jo indėlį vystant Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių privatųjį sektorių. (lj)