EESRK surengė pirmąją konferenciją, skirtą teisinės valstybės principui

Lapkričio 5 d. Briuselyje vyko EESRK konferencija Pagrindinės teisės ir teisinė valstybė. ES tendencijos žvelgiant iš pilietinės visuomenės perspektyvos, kuri parodė būtinybę į teisinės valstybės kultūros propagavimą Europoje nedelsiant įtraukti pilietinę visuomenę.

Kadangi vis daugėja pranešimų apie pagrindinių ES vertybių pažeidimus, konferencijoje buvo pabrėžta būtinybė surengti brandų ir struktūruotą valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės dialogą siekiant pakeisti blogėjančią ES padėtį teisinės valstybės srityje.

Konferencijoje buvo remiamasi neseniai paskelbtu EESRK pranešimu dėl teisinės valstybės padėties Europoje. Jį po pirminių grupės vizitų valstybėse narėse 2018 m. ir 2019 m. parengė EESRK pagrindinių teisių ir teisinės valstybės principų grupė siekdama nustatyti bendrąsias su šia pagrindine ES vertybe susijusias tendencijas ir konkrečias kiekvienai šaliai būdingas aplinkybes. Ateinančiais metais Pagrindinių teisių ir teisinės valstybės principų grupė planuoja aplankyti visas ES valstybes nares. (ll)