Tvarumas 2020 m. Europos Komisijos darbo programoje

parengė EESRK Darbuotojų grupė

Skaitmeninimas, klimato kaita, demografija ir globalizacija yra keturi pagrindiniai naujosios Europos Parlamento ir Komisijos kadencijos politiniai prioritetai. Jiems įgyvendinti reikia naujo tvaraus pramonės modelio, kuris užtikrintų teisingą perėjimą prie žiedinės ir žaliosios ekonomikos. Ankstesnė patirtis (pvz., geltonųjų liemenių judėjimas) rodo, kad šios skubiai reikalingos priemonės nesulaukia visuomenės pritarimo, jei jomis neatsižvelgiama į darbuotojus ir jei visa našta tenka tik jiems.

Reikalinga bendra strategija, kuri suteiktų galių piliečiams ir darbuotojams, užtikrintų tvarumą ir apsaugotų pagrindines teises. Siekdama pažangos kuriant įtraukią ateitį, ES turi parengti teisiškai privalomas priemones, kuriomis suteikiant pagrindą pragyvenimą užtikrinančiam darbo užmokesčiui būtų užtikrintas minimalių pajamų lygis ir bendros nedarbo draudimo sistemos.

Šiuo tikslu socialinės investicijos (į sveikatą, švietimą, socialinę įtrauktį ir perėjimą prie žaliosios ekonomikos) neturėtų būti įtrauktos į Stabilumo ir augimo paktą taikant subalansuoto biudžeto taisyklę, užtikrinant tinkamą Europos socialinių teisių ramsčio plėtojimą ir įgyvendinimą bei viešųjų finansų tvarumą. Todėl pastangos tvarumo srityje visada privalo apimti socialinius, ekonominius ir aplinkos aspektus, o našta ir atsakomybė turi būti paskirstomos atitinkamai, ypač apmokestinimo klausimu. Socialinis dialogas, socialinių partnerių dalyvavimas formuojant politiką ir kolektyvinių derybų bei darbuotojų teisių laikymasis yra pagrindinės priemonės norint užtikrinti teisingą perėjimą nė vieno nepaliekant nuošalyje. (prp)