Darnus vystymasis turi būti vienas pagrindinių Europos ateities prioritetų

Darnus vystymasis turi būti Europos ateities pagrindas. Spalio mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje rezoliucijoje, kurią parengė Patricia Círez Miqueleiz, Rudy De Leeuw ir Lutz Ribbe, EESRK pataria Europos Komisijai 2020 m. ir vėlesnio laikotarpio darbo programą struktūruoti atsižvelgiant į šį ramstį. Komitetas ragina parengti visa apimančią ES tvarumo strategiją iki 2050 m., kad būtų įgyvendinta JT darbotvarkė iki 2030 m. ir jos 17 darnaus vystymosi tikslų (DVT), kuriuos Europos Sąjunga įsipareigojo pasiekti iki 2030 m.

„Džiaugiamės galėdami kitus penkerius metus aktyviai ir subalansuotai prisidėti prie ES politinių prioritetų įgyvendinimo. Remiame žaliąjį kursą, kurį patvirtino išrinktoji Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen ir kuris yra vienas pagrindinių pokyčius skatinančių veiksnių. Turime vienu metu veikti visais lygmenimis ir imtis dinamiškų veiksmų, kad būtų sprendžiamos neatidėliotinos aplinkos, ekonominės ir socialinės problemos“, – sakė EESRK pirmininkas Luca Jahier.

EESRK pabrėžė, kad dėl permainų masto ir spartos reikia nedelsiant imtis veiksmų keturiose srityse: klimato kaitos, skaitmeninimo, teisinės valstybės ir globalizacijos. Komitetas taip pat pažymėjo, kad itin reikalinga nauja ES valdymo struktūra ir naujos taisyklės bei priemonės ES politikai apibrėžti ir įgyvendinti. Visų pirma, siekiant skatinti didesnę demokratinę atskaitomybę, būtina stiprinti Europos Parlamento vaidmenį. EESRK yra pasirengęs aktyviai prisidėti prie konferencijos dėl Europos ateities, kurią 2020 m. surengti pasiūlė U. von der Leyen.