EESRK ragina parengti tokią BŽŪP, kuri padėtų užtikrinti kartų kaitą

ES, šalių vyriausybių ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimas ir partnerystė bus labai svarbūs ūkininkaujančių gyventojų kartų kaitai skatinti.

„Kartų kaita – tai problema, kuri susijusi ne tik su ES ūkininkų vidutinio amžiaus mažinimu. Iš esmės, tai visos strategijos permąstymo klausimas, kad jaunesni žmonės rinktųsi ūkininko profesiją ir taip atgaivintų kaimo vietoves“, – pabrėžė spalio mėn. EESRK plenarinėje sesijoje priimtos EESRK nuomonės šia tema pranešėja Piroska Kállay.

Bendrapranešėjis John Bryan teigė: „Būtinas didesnis BŽŪP priemonių, nacionalinių teisės sistemų ir mokesčių politikos suderinamumas, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas valdų perdavimui.“

Didžiausią susirūpinimą ES jauniesiems ūkininkams kelia ūkio pajamos, biurokratija, nesąžininga konkurencija, finansavimas, galimybės naudotis žeme ir praktinių žinių perdavimo metodais, tokių pagrindinių paslaugų kaip plačiajuostis ryšys trūkumas ir socialinė izoliacija. Sėkmingas kartų kaitos įgyvendinimas yra ne tik vienas svarbiausių mūsų laikmečio iššūkių, bet ir galimybė.

Todėl labai svarbu į visus šiuos klausimus atsižvelgti 2021–2027 m. BŽŪP biudžete, kad būtų patenkinti finansavimo reikalavimai svariai paramai suteikti. Šiuo tikslu EESRK siūlo mažiausiai 2 proc. BŽŪP biudžeto (I ir II ramsčiai) skirti jauniesiems ūkininkams remti. (mr)