Nauji pavyzdiniai visuomenės modeliai Europoje

parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

Išrinktajai Europos Komisijos pirmininkei prioritetu pasirinkus lyčių lygybę ir prasidedant ES direktyvos dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros perkėlimo į nacionalinę teisę etapui, svarbu peržiūrėti lyčių lygybės, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, tėvystės, šiuolaikinių šeimų, prižiūrinčiųjų asmenų, pagalbos neįgaliems šeimos nariams, senėjimo ir demografinių pokyčių sąveiką.

Norėdama įvertinti, kaip šie klausimai sąveikauja tarpusavyje, lapkričio 12 d. EESRK grupė „Įvairovė Europa“ surengė aukšto lygio konferenciją Nauji pavyzdiniai visuomenės modeliai Europoje, kurią vedė WDR / NDR studijos Briuselyje direktorius Ralph Sina.

Renginyje kalbėjo Europos lyčių lygybės instituto direktorė Virginija Langbakk, COFACE Europe prezidentė Annemie Drieskens, buvęs Europos LGBTIQ* šeimų asociacijos tinklo (NELFA) pirmininkas Dominique Boren

Grupės „Įvairovė Europa“ pirmininkas Arno Metzler pasiūlė įsteigti Europos šeimų parlamentą, kuriame visi suinteresuotieji subjektai galėtų bendrauti ir keistis geriausia praktika.

Pranešėjų kalbas galite peržiūrėti čia!