EESRK teigimu, ES turėtų tapti blokų grandinės pasauline lydere

Blokų grandinės technologija yra pajėgi pakeisti mūsų visuomenę, tačiau tam būtinas teisinis aiškumas ir tikrumas, taigi, bendras ES požiūris. Tai yra pagrindinė spalio 30 d. priimtos EESRK nuomonės savo iniciatyva mintis. Be to, šioje nuomonėje Europos Komisija raginama pradėti išsamią blokų grandinės iniciatyvą, kad ES taptų pasauliniu autoritetu šioje srityje.

Šią technologiją galima taikyti daugelyje sektorių siekiant didesnio saugumo ir skaidrumo, ji netgi gali padėti siekti darnaus vystymosi tikslų (DVT). Tačiau, kaip EESRK pažymi savo nuomonėje, vis dar reikia išspręsti keletą problemų ir kuo skubiau suteikti aiškumo ir tikrumo ir apsaugoti privatumą.

Todėl EESRK ragina laikytis bendro ES požiūrio ir prašo Komisijos pradėti išsamią iniciatyvą dėmesį sutelkiant į DVT. Ši iniciatyva turėtų būti papildyta Europos veiksmų planu, kad ES galėtų tapti pasauliniu etalonu blokų grandinės klausimais.

Todėl pirmiausia reikia pašalinti teisinį netikrumą. Dabartinė teisinė sistema yra neaiški ir fragmentiška valstybių narių lygmeniu. Be to, itin svarbu apsaugoti privatumą, užtikrinti įvairių blokų grandinės technologijos platformų sąveikumą ir sumažinti sandorių išlaidas, kurios daugeliu atvejų yra nepakeliamai didelės. (dgf)