ES teisės ir pilietybė neturėtų būti parduodamos

Pastaraisiais metais, pasibaigus finansų krizei, keletas ES valstybių narių sukūrė investuotojų pilietybės ir leidimo gyventi schemas, kuriomis siekiama pritraukti investicijų ir padidinti jų pajamas. Remiantis EESRK spalio mėn. plenarinėje sesijoje priimta nuomone, ši praktika kelia didelį pavojų ir turėtų būti uždrausta visose ES valstybėse narėse.

Daug ES valstybių narių sukūrė schemas, kuriomis leidžiama ne ES piliečiams turėti galimybę skubos tvarka gauti ES pilietybę ar leidimą gyventi mainais į dideles investicijas konkrečioje valstybėje narėje, t. y. „auksinius pasus“ arba „auksines vizas“. Savo nuomonėje Investuotojų pilietybės ir leidimo gyventi schemos Europos Sąjungoje EESRK kelia klausimą dėl šios praktikos ir primygtinai ragina valstybes nares palaipsniui panaikinti šias schemas arba pateikti pagrįstų argumentų, kodėl joms nereikėtų to daryti.

EESRK nuomonėje pritariama Europos Parlamento tyrimų tarnybosneseniai parengtam pranešimui, kuriame taip pat raginama kuo greičiau atsisakyti visų investuotojams skirtų schemų. Be to, Europos Komisijos parengtame pranešime paaiškinama, kad šios schemos kelia su saugumu, pinigų plovimu, mokesčių slėpimu ir ES taisyklių apėjimu susijusį pavojų.

EESRK nuomonės pranešėjas Jean-Marc Roirant pabrėžė, kad „šios schemos dažnai neatitinka pagrindinių teisių, kuriomis grindžiamas Europos bendradarbiavimas“, ir pažymėjo, kad ES būtina jų atsisakyti: „EESRK yra labai susirūpinęs dėl to, kad ES teisės ir ES pilietybė pateikiamos kaip pardavimui skirti produktai.“ (dgf)