EESRK siūlo įdiegti ES patikimų dirbtinio intelekto produktų sertifikavimo sistemą

EESRK mano, kad ES turėtų parengti patikimo dirbtinio intelekto (DI) sertifikatą, kurį turėtų išduoti nepriklausoma įstaiga, patikrinusi, ar produktai atitinka pagrindinius reikalavimus, pavyzdžiui, atsparumo, saugos, taip pat išankstinio nusistatymo, diskriminacijos ar šališkumo nebuvimo. Pasiūlymas buvo pateiktas dviejose neseniai paskelbtose EESRK nuomonėse, kuriose vertinamos Europos Komisijos DI etikos gairės.

EESRK mano, kad toks sertifikavimas labai padėtų didinti visuomenės pasitikėjimą dirbtiniu intelektu Europoje. Nors esama nuomonės, kad, norint užtikrinti žmonių pasitikėjimą dirbtinio intelekto prietaikomis, algoritmai turi būti paaiškinami žmonėms, tačiau reikia pripažinti, kad dirbtinio intelekto sistemos ir mašinų mokymasis yra tokie sudėtingi, kad net jas kuriantys žmonės iš tikrųjų nežino, koks bus jų darbo rezultatas, ir turi parengti bandymų priemones, skirtas įvertinti, kur yra jų ribos.

EESRK siūlo bandymus patikėti nepriklausomai įstaigai – agentūrai, konsorciumui ar kitam subjektui, kuris turi būti nustatytas, – kuri išbandytų sistemas išankstinio nusistatymo, diskriminacijos, šališkumo, atsparumo, tvirtumo ir ypač saugos atžvilgiu. Šiuo sertifikatu įmonės galėtų įrodyti, kad kuria saugias, patikimas ir europines vertybes bei standartus atitinkančias dirbtinio intelekto sistemas.

„Dirbtinio intelekto produktus galima palyginti su vaistais, – teigia Franca Salis-Madinier, EESRK bendrosios nuomonės dėl Europos Komisijos komunikato pranešėja. – Vaistai gali būti naudingi, bet ir pavojingi, todėl prieš patekdami į rinką, jie turi būti sertifikuoti. Gamintojai turi įrodyti, kad atliko pakankamai bandymų ir tyrimų siekdami užtikrinti, jog jų produktas yra naudingas. Tokį patį požiūrį reikėtų taikyti dirbtinio intelekto mašinoms.“

Be to, EESRK pažymėjo, kad būtina apibrėžti aiškias taisykles dėl atsakomybės. „Atsakomybė visada turi būti susijusi su fiziniu arba juridiniu asmeniu. Mašinos negali būti patrauktos atsakomybėn už nesėkmę“, – teigia Ulrich Samm, EESRK nuomonės dėl DI gairių poveikio automobilių sektoriui pranešėjas. Be to, EESRK mano, kad būtina prioritetine tvarka išnagrinėti dirbtinio intelekto sistemų draustumo klausimą. (dm)