DUK

This page is also available in

Registracija ir atranka

Norėčiau užsiregistruoti į renginį. Ką turėčiau daryti?

Mokyklos ir (arba) mokytojai turi užpildyti registracijos formą. Tai reiškia, kad mokyklos vardu paraišką gali teikti tik mokyklos direktorius (-ė) arba renginyje norintis (-i) dalyvauti mokytojas (-a). Terminas bus paskelbtas renginio „Tavo Europa, tavo balsas“ interneto svetainėje.

Ar moksleiviai gali užregistruoti savo mokyklą patys?

Moksleiviai negali nei patys užregistruoti savo mokyklos, nei pateikti paraiškos asmeniškai.

Kiek mokyklų galės dalyvauti renginyje ir kaip jos bus atrinktos?

Mokyklos bus atrinktos burtų keliu iš iki nurodyto termino interneto svetainėje užsiregistravusių mokyklų. Iš kiekvienos šalies dalyvauti Briuselyje vyksiančiame renginyje bus atrinkta tik po vieną mokyklą. Toje mokykloje taip pat apsilankys EESRK narys. Dalyvaujančios mokyklos bus informuotos individualiai ir jos turės nurodyti lydinčiojo mokytojo ir trijų moksleivių, atvyksiančių į Briuselį vyksiantį renginį, vardus ir pavardes.

Koks yra būtinas moksleivių kalbos mokėjimo lygis norint dalyvauti praktiniuose seminaruose?

Nereikalaujama jokios pažymos ar diplomo, įrodančio konkretų kalbos žinių lygį. Tačiau atrinkti moksleiviai ir jų mokytojas turi sugebėti reikšti savo mintis anglų kalba, kad būtų lengviau bendrauti ir diskutuoti renginio metu.

Kaip mokyklos turėtų atrinkti moksleivius vykti į Briuselį?

Kiekviena mokykla gali pati nusistatyti atrankos kriterijus, kurie turi būti aiškūs, teisingi ir nediskriminuojantys. Siekiant užtikrinti lyčių lygybę, atrinkti moksleiviai neturėtų būti visi tos pačios lyties (išskyrus atvejus, kai jie yra iš nemišrių (vienos lyties) mokyklų). EESRK patalpos yra visiškai pritaikytos asmenims su negalia.

Kaip galėčiau susisiekti su renginio organizatoriais? Kaip man bus pranešta, jei mokykla bus atrinkta?

Su organizatoriais galite susisiekti e. paštu adresu youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu. Organizatoriai su mokykla susisieks e. paštu. Todėl įsitikinkite, kad registracijos formoje nurodytas e. pašto adresas yra galiojantis, ir reguliariai tikrinkite savo e. pašto dėžutę.

Ar mano mokykla gali užsiregistruoti daugiau nei vieną kartą?

Jei jūsų mokykla šiais metais neatrinkta, galite teikti paraišką kitais metais. Jei jūsų mokykla atrinkta dalyvauti, kitais metais vėl pateikti paraiškos negalėsite, bet galite tai padaryti vėliau.

Kandidatų profilis

Kokios amžiaus grupės moksleiviai gali dalyvauti renginyje „Tavo Europa, tavo balsas“? Ar renginio metu jie gali būti vyresni nei 18 metų amžiaus?

Tinkamais kandidatais bus laikomi 16–18 metų amžiaus moksleiviai paraiškos teikimo metu.

Ar gali dalyvauti vidurinės mokyklos baigiamosios klasės moksleiviai?

Paprastai rekomenduojame renginyje „Tavo Europa, tavo balsas“ dalyvauti priešpaskutinės klasės moksleiviams, nes baigiamojoje klasėje paprastai daug laiko skiriama pasirengti egzaminams. Vis dėlto, kadangi tai priklauso nuo kiekvienos šalies švietimo sistemos, konkrečiais atvejais svarstysime ir nepriešpaskutinės vidurinės mokyklos klasės moksleivių kandidatūras.

Pasiruošimas renginiui

Kaip moksleiviai ir mokytojai turėtų pasiruošti renginiui?

Dalyvaujančiose mokyklose apsilankys EESRK narys (-ė), kuris (-i) paaiškins EESRK, kaip įvairias ES institucijas konsultuojančio organo, vaidmenį ir jo dalyvavimą sprendimų priėmimo procese. Jis (ji) taip pat paaiškins renginio struktūrą ir tai, ko tikimasi iš mokyklos delegacijos. EESRK nario (-ės) kelionės išlaidas apmokės Komitetas.

Be to, reikiamu metu e. paštu bus išsiųstas dokumentų rinkinys, įskaitant darbo dokumentą, padėsiantį moksleiviams pasirengti diskusijoms Briuselyje.

Renginys

Kokia renginio trukmė?

Renginys truks pusantros dienos. Mokyklų delegacijos turėtų atvykti vėliausiai ketvirtadienį iš ryto, o išvykti ne anksčiau kaip šeštadienį.

Kas apmokės kelionės ir apgyvendinimo išlaidas?

Moksleivių ir jų mokytojo apgyvendinimu Briuselyje pasirūpins ir 2 naktų nakvynės išlaidas padengs EESRK. Komitetas taip pat sumokės už tarptautinę kelionę lėktuvu arba traukiniu iš gimtosios šalies į Briuselį (prireikus ir už jungiamuosius skrydžius arba tolimojo susisiekimo jungiamąsias keliones traukiniu), taip pat už kelionę iš Briuselio geležinkelio stoties arba oro uosto į viešbutį ir atgal.

Renginio metu pietūs ir vakarienės bus organizuojami EESRK patalpose.

Ar mokyklos gali pačios pasirinkti viešbutį Briuselyje?

Ne, EESRK susisieks su atrinktomis mokyklomis ir pasiūlys kelionę ir apgyvendinimą.

Ar mokyklos gali pačios įsigyti savo lėktuvo bilietus ir vėliau prašyti atlyginti išlaidas?

Ne, EESRK kelionių agentūra nupirks bilietus pagal su mokyklomis suderintą maršrutą. Mokyklos negali įsigyti savo bilietų jokiomis aplinkybėmis.

Ar EESRK taip pat pasirūpins kelione į išvykimo vietos stotį ar oro uostą (ir atgal) gimtojoje šalyje?

Ne, EESRK neorganizuoja kelionės, nemoka ir neatlygina kelionės išlaidų į išvykimo vietos oro uostą ar stotį (ir atgal) gimtojoje šalyje. EESRK apmoka tik tarptautines keliones į Briuselį ir atgal (prireikus jungiamąsias keliones traukiniu ir jungiamuosius skrydžius).

Ar EESRK padengs naują bilietą ir papildomas viešbučio išlaidas, jei nespėčiau į traukinį ar lėktuvą?

Jei nespėsite į traukinį ar lėktuvą dėl kitų priežasčių nei nenugalimos jėgos (force majeure) atveju, EESRK sumokėtos sumos negrąžins ir (arba) neskirs jokios kompensacijos ir nepadengs naujų bilietų, su nukreipimu kitu maršrutu susijusių išlaidų, papildomos nakvynės ar pragyvenimo išlaidų. Į stotį arba oro uostą būtina atvykti gerokai prieš išvykimo laiką. Taip pat galėtumėte apsvarstyti galimybę apsidrausti kelionės draudimu.

Koks lydinčiojo mokytojo vaidmuo?

Lydintysis mokytojas palaikys ryšius tarp EESRK ir dalyvių. Jis užtikrins, kad visi dalyviai gautų reikiamą informaciją ir dokumentus, ir bus atsakingas už visą parengiamąjį darbą. Jei mokytojas susirgtų ar dėl kitos priežasties negalėtų dalyvauti renginyje, jį turi pakeisti vienas iš kolegų.

Koks lydinčiojo mokytojo vaidmuo viešnagės Briuselyje metu?

Lydinčiųjų mokytojų vaidmuo yra labai svarbus, nes jiems tenka visa atsakomybė už moksleivius kelionės į Briuselį ir iš jo, taip pat viešnagės Briuselyje metu. Pagal kai kurias programos dalis, kai mokytojų dalyvavimas nėra būtinas, EESRK jiems organizuos atskirus užsiėmimus (kultūros vizitus, vizitus į kitas institucijas ir pan.). Svarbu, kad jie galėtų kalbėti angliškai.

Ar mokykla gali siųsti daugiau nei vieną lydintįjį mokytoją?

Pagal projektą trims moksleiviams numatytas vienas lydintysis mokytojas. Todėl EESRK padengs tik trijų moksleivių ir vieno mokytojo iš kiekvienos dalyvaujančios šalies kelionės ir apgyvendinimo išlaidas.

Downloads

Your Europe, Your Say! - FAQs