EESRK ir Prancūzijos ekonomikos, socialinių ir aplinkos reikalų taryba vienijasi plačiam dalyvavimui Europos Parlamento rinkimuose užtikrinti

Plenary session March 2019 - day 22 - bilateral meeting - presidents Jahier and Bernasconi

„Su entuziazmu ir arti žmonių įgyvendinamais projektais turime atkurti Europą“, – kalbėjo pirmininkai Patrick Bernasconi ir Luca Jahier kovo mėn. vykusioje EESRK plenarinėje sesijoje.

„Artėjant Europos Parlamento rinkimams turime suvienyti pastangas Europos ateities labui ir sutelkti pilietinę visuomenę visais lygmenimis. Kaip niekad anksčiau tam būtinas mūsų budrumas ir įsipareigojimas.“ Pabrėždamas visų institucijų bendradarbiavimo svarbą L. Jahier pakartojo, kad Europos pilietinė visuomenė tvirtai remia Europos projektą, jos vertybes ir laimėjimus.

P. Bernasconi tam pritarė pakartodamas EESRK pirmininko žodžius ir pabrėždamas, kad abu Komitetai turi tarpininkauti tarp visuomenės ir politinės valdžios. Pristatęs savo viziją dėl pilietinės visuomenės vaidmens artėjant Europos Parlamento rinkimams jis pabrėžė, kaip svarbu susigrąžinti prarastas pozicijas ir veikti petys į petį. (mp)