Europos žiedinės ekonomikos tinklų tinklas pasirengęs atremti žiedinės pertvarkos iššūkį

Gegužės 7-ąją, antrąją Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto surengtos Žiedinės ekonomikos suinteresuotųjų subjektų konferencijos dieną, daugiau kaip 350 žiedinės ekonomikos suinteresuotųjų subjektų iš visos Europos pasakojo savo sėkmės istorijas ir kalbėjo apie iššūkius, su kuriais jiems tenka susidurti.

EESRK narys Cillian Lohan paragino dalyvius apsvarstyti svarbų žiedinės ekonomikos kūrimui klausimą: Kas skatins pokyčius? Jei tai turėtų būti vartotojai, įmonės ar politikai: kas turėtų žengti pirmąjį žingsnį?

„Aš teigčiau, kad dėl pirminių pokyčių neturėtų būti atsakingi vartotojai“, – kalbėjo C. Lohan. Jis taip pat pabrėžė: „Pirmiausia turėtų keistis verslo praktika, o šiuos pokyčius turėtų papildyti politikos permainos ir politinė infrastruktūra, kuri iš tiesų sukurtų tokią aplinką, kurioje vartotojai turėtų įperkamų ir prieinamų alternatyvų, kurios leistų jiems rinktis žiedinius, tvarius sprendimus.“

Europos žiedinės ekonomikos suinteresuotųjų subjektų platformos pirmininkė Ladeja Godina Košir paragino dalyvius kiek galima labiau naudotis platforma kaip paramos tinklu, kuris padeda spręsti problemas, iškylančias jiems įgyvendinant savo žiedinės ekonomikos projektą. Ji labai aiškiai pasakė: „Norime būti tinklų tinklas visiems.“

Aplinkos generalinio direktorato direktoriaus pavaduotoja Joanna Drake pabrėžė, kad suinteresuotiesiems subjektams tenka esminis vaidmuo dalyvaujant Europos Komisijos žiedinės ekonomikos iniciatyvose: „Jų sėkmė iš dalies susijusi su tuo, kad suinteresuotųjų subjektų rėmimui ir angažavimui jie taiko principą „iš apačios į viršų“, pasitelkdami bendradarbiavimą, platformas, geriausios patirties mainus ir savanoriškas dalykines strategijas.“

Diskusijos vyko aštuoniuose interaktyviuose seminaruose,skirtuose šioms temoms:

  • Europoje įgyvendinamų žiedinių strategijų apžvalga
  • Vartotojų įžvalgos žiedinei ekonomikai
  • Žiedinės ekonomikos socialinis matmuo
  • Žiediniai miestai už klimato kaitos švelninimą
  • Žiediniai viešieji pirkimai
  • Priemonės žiedinei pertvarkai įvertinti
  • Kūrybinės inovacijos žiedinei ekonomikai
  • Biožiediniai kaimai už kaimo vystymąsi

Dieną užbaigė parodosGiminingos sielos atidarymas.

Dalyviai taip pat galėjo pasisemti įkvėpimo iš fondo „Stars-are-circular“ pirmininkės Rietos Aliredjo netradicinės kalbos, kurioje ji pateikė patarimų, kaip susiorientuoti ateities žiedinėje ekonomikoje. Svarbiausia jos mintis? Smalsaukite, žinokite, dovanokite ir žaiskite!

Kiekvieno seminaro išvadų ataskaitos pateikiamos čia. (dm)