Grupė „Įvairovė Europa“ aptarė pilietinės visuomenės vaidmenį įtvirtinant bendras Europos vertybes

parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

Gegužės 7 d. EERSK grupė „Įvairovė Europa“ surengs savo neeilinį posėdį Bukarešte. Ši aukšto lygio konferencija vyks Nacionalinės bibliotekos atriume, o jos tema bus „Bendrų vertybių Europa ir pilietinė visuomenė“.

Likus vos dviems dienoms iki ES aukščiausiojo lygio susitikimo Sibiu, kur bus aptariama ES ateitis, konferencijoje iš Europos pilietinės visuomenės perspektyvos bus diskutuojama trimis svarbiomis temomis:

  • Europos vertybių ir pagrindinių teisių užtikrinimas
  • Besikeičiantis Europos pilietinės visuomenės vaidmuo
  • ES ateitis

Laukiama apie 140 dalyvių, įskaitant EESRK narius iš visų ES valstybių narių, taip pat Rumunijos pilietinės visuomenės organizacijų, akademinės bendruomenės atstovus ir ES Tarybai pirmininkaujančios Rumunijos atstovus.

ES Tarybai pirmininkaujanti Rumunija vienu iš savo prioritetu pasirinko „Bendrų vertybių Europą“. Grupė „Įvairovė Europa“ visiškai palaiko šį tikslą, kuris papildo šioje srityje mūsų grupės ir paties EESRK jau atliktą darbą.

Mūsų veiklos pagrindas yra diskusijos, kaip apsaugoti demokratiją ir jos vertybes, skelbti ir aiškinti narystės ES naudą ir kaip pilietinė visuomenė gali formuoti rytojaus Europą.