Milijonai negalią turinčių piliečių neturės galimybės balsuoti Europos Parlamento rinkimuose

pie 800 000 psichinės sveikatos sutrikimų ar protinę negalią turinčių ES piliečių dėl 16-oje valstybių narių galiojančių nacionalinių taisyklių atimama teisė balsuoti. EESRK pranešime teigiama, kad dar milijonai rinkėjų negalės balsuoti dėl techninių kliūčių balsavimo punktuose, kurie nėra pritaikyti prie skirtingų poreikių, kylančių dėl įvairaus pobūdžio negalios.

Kovo mėn. paskelbtas EESRK informacinis pranešimas „Tikrosios neįgaliųjų teisės balsuoti EP rinkimuose“ parodė, kad nepaisant daugelio privalomų teisinių dokumentų, ginančių šių žmonių teises ES, kol kas nė viena valstybė narė neužtikrino, kad rinkimuose galėtų dalyvauti visi.

„Šiame pranešime atsispindi negražioji Europos pusė – realybė, kuri labai nutolusi nuo mūsų lūkesčių“, – teigė jo autorius Krzysztof Pater,

Devyniose šalyse psichinės sveikatos sutrikimų turintys asmenys, automatiškai praranda balsavimo teisę, kai tik jiems paskiriamas globėjas. Pagal septynių šalių nacionalinius teisės aktus tokių asmenų gebėjimą balsuoti individualiai vertina teismai arba medicinos tarnybos.

Net 18-oje valstybių narių aklieji rinkėjai neturi galimybės balsuoti savarankiškai. Aštuoniose šalyse tas, kuris negali fiziškai atvykti į balsavimo apylinkę, negalės atiduoti savo balso.

Tačiau pranešimas suteikia viltį, nes jame išvardyta 200 gerosios praktikos pavyzdžių ir teigiamų sprendimų iš visų ES šalių. (ll)