Dešimt Europos migracijos forumo rekomendacijų dėl ES migracijos politikos patobulinimo

Balandžio 3–4 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir Europos Komisija surengė šių metų Europos migracijos forumą (EMF), kuriame buvo aptartas pilietinės visuomenės ir vietos valdžios institucijų vaidmuo valdant migraciją ir užtikrinant saugius ir teisėtus atvykimo į ES būdus.

2019 m. forume, kuris organizuojamas jau penktą kartą, buvo pateikta dešimt rekomendacijų, parengtų po diskusijų, kuriose dalyvavo apie 250 specialistų iš ES pilietinės visuomenės organizacijų ir atstovų iš vietos, regionų ir nacionalinių valdžios institucijų, Europos institucijų ir tarptautinių organizacijų.

Renginį pradėjo už migraciją atsakingas Komisijos narys Dimitris Avramopoulos ir EESRK pirmininkas Luca Jahier – abu jie pabrėžė būtinybę parengti pažangią ir tinkamai kontroliuojamą ES teisėtos migracijos politiką, kuri savo ruožtu padėtų ES pasinaudoti migracijos teikiama nauda, skatintų socialinę sanglaudą ir gintų pažeidžiamiausius migrantus.

Šiame forume buvo atkreiptas dėmesys į esminį pilietinės visuomenės organizacijų indėlį padedant sėkmingai valdyti migraciją ir pabrėžta būtinybė nedelsiant atsižvelgti į migrantų nuomonę rengiant integracijos politikos priemones.

Kiti prioritetiniai Forumo rekomendacijose pateikti pasiūlymai susiję su priimančiųjų visuomenių dalyvavimu migrantų integracijos projektuose, specialiais pažeidžiamų grupių poreikiais, paskatomis reintegruoti migrantus jų kilmės šalyse po jų buvimo ES darbo ir mokymosi tikslais bei kitais klausimais. (ll)