ES reikia aiškios strategijos dėl glaudesnių ES ir Azijos sąsajų

Kovo mėn. plenarinėje sesijoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) priėmė nuomonę dėl bendro komunikato „Glaudesnės Europos ir Azijos sąsajos. ES strategijos sudedamosios dalys“, kurį Komisija ir ES vyriausioji įgaliotinė paskelbė 2018 m. rugsėjo mėn. EESRK mano, kad buvo praleista puiki proga, nes komunikate yra didelių strateginių trūkumų, per mažai užmojo ir jame nėra tikrai gilios vizijos dėl to, kaip plėtoti ES santykius ir sąsajas su Azija.  

EESRK mano, kad komunikatas neatspindi svarbiausių ekonominių ir geopolitinių realijų, atvirai nėra pripažįstama didelė Azijos įvairovė ir sudėtingumas. Komitetas „labai susirūpinęs“ atkreipia dėmesį, kad komunikate nepakankamai kalbama apie pastaruosius nepaprastai reikšmingus poslinkius, turinčius įtakos ir ES, ir Azijai, mažiausiai 17 sričių.

Nuomonėje pažymima, kad nekalbama apie iniciatyvą „Viena juosta, vienas kelias“ – Kinijos vyriausybės patvirtintą vystymosi strategiją, kuri laikoma aiškiu Kinijos noro atlikti didesnį vaidmenį pasaulyje ir didinti savo įtakos sferą ženklu. EESRK yra įsitikinęs, kad ES būtina oficialiai sureaguoti į šią iniciatyvą.

Komitetas taip pat apgailestauja, kad komunikate neužsimenama apie šiuo metu vykstantį ES ir Azijos pilietinės visuomenės dialogą, visų pirma apie pavyzdines pilietinės visuomenės stebėsenos įstaigas, dėl kurių buvo susitarta šiuose svarbiuose prekybos susitarimuose. Kaip teigė nuomonės pranešėjas Johathan Peel, nėra visiems tinkančio vienodo sprendimo ir Azija niekada netaps tokia, kokia yra ES. Tačiau pranešėjas taip pat sakė, kad „ES turi daryti dar daugiau, kad pavergtų Azijos žmonių širdis ir protus“ ir kad tenka nusivilti, nes komunikate mažai kalbama apie žmogaus teises, teisinės valstybės principą, gerą valdymą ir demokratizaciją. (dgf)