Endokrininę sistemą ardančios medžiagos: suderinti teisės aktai veiksmingiau apsaugos Europos piliečius

Endokrininę sistemą ardančios medžiagos kelia itin didelį susirūpinimą, o nuoseklūs ir suderinti ES teisės aktai turi padėti reguliuoti jų naudojimo būdus. EESRK ragina parengti nuoseklią ir kompleksinę mokslinėmis žiniomis grindžiamą strategiją, kurioje būtų numatytas veiksmų planas su aiškiais tikslais ir terminais.

EESRK mano, kad ypač svarbu atlikti visapusišką galiojančių teisės aktų tinkamumo patikrą, įskaitant socialinį ir ekonominį poveikį, kad būtų galima nustatyti tikrąją padėtį.

„Dabartiniai teisės aktai yra fragmentiški ir kartais nenuoseklūs dėl koordinavimo stokos. Turime sukurti teisės aktų sistemą, kuri padėtų mums endokrininę sistemą ardančias medžiagas naudoti suderintai, nuosekliai ir atsižvelgiant į mokslinius tyrimus. Endokrininę sistemą ardančių medžiagų naudojimas turi būti grindžiamas atsargumo principu, todėl turi atitikti jau priimtas veiksmingas nuostatas dėl biocidų ir pesticidų“, – sakė kovo mėn. priimtos EESRK nuomonės Visapusiškos ES politikos dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų kūrimas pranešėjas Brian Curtis. Be to, reikėtų sustiprinti realistišku veiksmų planu, kad būtų galima nustatyti tikslus ir terminus.

Komitetas siūlo sukurti finansinį mechanizmą, skirtą pereinamuoju laikotarpiu paremti įmones ir darbuotojus.

Pilietinė visuomenė galėtų atlikti itin svarbų vaidmenį rengiant ar remiant nacionalines informavimo kampanijas, teikdama informaciją apie ES priemones, skirtas apsaugoti Europos piliečių sveikatą, ir apie paskatas švietimui ir mokymui. (sma)