ES turi imtis priemonių, kad sustiprintų tarptautinį bendros valiutos vaidmenį

Siekiant visiškai išnaudoti euro kaip tarptautinės valiutos potencialą būtinos sąlygos yra patikima makroekonominė politika ES, EPSstiprinimas ir Bankų sąjungos bei Kapitalo rinkų sąjungos (CMU) kūrimo užbaigimas. Tačiau visų pirma reikalingas valstybių narių tarpusavio pasitikėjimas ir bendra būsimos ES ekonomikos vizija. Tai yra pagrindinės neseniai EESRK vykusio klausymo „Tarptautinio euro vaidmens stiprinimas“ išvados.

Stipresnis euras reikštų mažesnius sandorių mokesčius ir mažesnę riziką Europos pramonei ir vartotojams. Europa padidintų savo įtaką pasaulyje ir sustiprintų savo suverenitetą. Klausyme kalbėjusių pranešėjų nuomone, dar viena priežastis, kodėl reikėtų toliau stiprinti tarptautinį euro vaidmenį, yra ta, kad šiuo metu pirmaujanti pasaulio valiuta – JAV doleris – pastaraisiais metais tapo labiau politizuota. Šiomis aplinkybėmis euras gali padėti sukurti daugiapolę ir atsparesnę tarptautinę finansų sistemą.

Pranešėjai iš esmės palankiai vertino Komisijos iniciatyvą sustiprinti eurą, tačiau kritikavo galimą taikymo sritį. Dėl rinkos gylio ir likvidumo JAV doleris rinkose yra ir bus stiprus. ES lygiu rinką kurti ir integruoti potencialo turi kapitalo rinkų sąjunga, o tai būtų svarbu tarptautiniam euro vaidmeniui.

Pranešėjų nuomone, kitos stipriam eurui gyvybiškai svarbios sąlygos yra didėjanti ekonominė konvergencija, didesnė socialinė sanglauda, aktyvesnė Europos diplomatija tarptautiniuose forumuose ir bendra Europos vizija tam tikrais strateginiais klausimais, taip pat veiksmingas Europos finansų sistemos atsakas į pramonės pertvarką ir klimato kaitą.

Klausymas suteikė galimybę pateikti vertingų įžvalgų EESRK rengiant nuomonę dėl Europos Komisijos komunikato „Tarptautinio euro vaidmens stiprinimas“. (jk)