EESRK siūlo programą dėl ES ateities

Pirmininkas Luca Jahier ją pristatys gegužės 9 d. Sibiu

Ryžtingoje nuomonėje dėl ES ateities EESRK teigia, kad ES privalo priartėti prie savo piliečių ir tapti pasauline lydere darnaus vystymosi srityje. Komitetas ragina parengti naują ES strategiją, kurioje būtų vadovaujamasi kompleksiniu ir tarpsektoriniu požiūriu, orientuotu į europiečių poreikius ir tvarumą, ir pateikia politinių rekomendacijų dėl vienuolikos prioritetų. Nauja visa apimanti Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo strategija turi būti paremta solidžiu ES biudžetu.

EESRK rekomendacijos yra susijusios su vienuolika prioritetų, įskaitant valdymo prioritetą. Dėl šio prioriteto EESRK rekomenduoja, kad visų sričių vidaus ir išorės ES politika būtų nuosekli ir atitiktų DVT, sudarant sąlygas laikytis veiksmingumo ir proporcingumo kriterijų.

Kalbant apie „Žmonių Europos“ prioritetą, EESRK pasisako už tai, kad būtų imtasi priemonių toliau didinti piliečių dalyvavimą ES politikos formavimo procese siekiant atgauti žmonių paramą ir tikėjimą ES integracijos procesu.

Kitas naujosios strategijos prioritetas turėtų būti sustiprinta komunikacija apie visas ES politikos sritis. Esminė, patikima ir nenuobodi informacija, be kita ko, galėtų padėti didinti piliečių informuotumą apie ES laimėjimus ir bendrų veiksmų vertę.

Remiantis rekomendacijomis, susijusiomis su darnaus vystymosi prioritetu, būsima strategija turėtų derėti su ES tarptautiniais įsipareigojimais klimato kaitos, biologinės įvairovės ir vandens srityse. Vadinasi ja reikėtų mažų mažiausiai užtikrinti visišką ir nedelsiamą Paryžiaus susitarimo įgyvendinimą ir paspartinti sąžiningą ir darnų perėjimą prie aukšto lygio atsinaujinančiųjų išteklių energijos tiekimo.

Vienas iš vienuolikos prioritetų yra ir tvirtas socialinis aspektas, kuris galėtų sustiprinti konvergenciją ES, pavyzdžiui, pagerinant ir padidinant investicijas į įvairias švietimo sistemas. Dar vienas tikslas turėtų būti laikytis bendro, nuoseklaus ir suderinto požiūrio į migracijos politiką.

Galiausiai Europos įmonės turi tapti stipresnėmis pasaulinėmis lyderėmis tvarumo srityje. Tvarios įmonės sėkmingai susidorotų su skaitmenine pertvarka ir toliau skatintų inovacijas ir kūrybingumą. Darniai ekonomikai reikia laisvos ir sąžiningos prekybos, konkrečių viešosioms gėrybėms ir paslaugoms taikomų taisyklių ir teisingo apmokestinimo.

EESRK pirmininkas Luca Jahier gegužės 9 d. Sibiu konferencijoje „Europos ateitis. Šiuolaikinių permainų perspektyvos“, kuri įvyks kartu su aukščiausio lygio susitikimu dėl Europos ateities, pristatys EESRK programą dėl Europos ateities.

EESRK programos dėl Europos ateities santrauką rasite: europa.eu/!wY47tn. (jk)