EESRK plenarinėje sesijoje dalyvavo Europos piliečių iniciatyvos „Stop ekstremizmui“ rengėjai

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete (EESRK) svečiavosi du iš Europos piliečių iniciatyvos „Stop ekstremizmui“ iniciatorių ir rengėjų Sebastian Reimer ir Michael Laubsch. Ši iniciatyva surinko apie 1,6 mln. parašų, kuriuos vis dar turi patvirtinti valstybės narės.

Savo įžanginėje kalboje EESRK pirmininkas Luca Jahiedar kartą pabrėžė nuolatinį EESRK įsipareigojimą – kuris labai praktiškai buvo pademonstruotas per metinę EPI dieną (žr. toliau pateiktą straipsnį) – tobulinti Europos piliečių iniciatyvos (EPI) priemonę, kad ja būtų patogiau naudotis ir kad būtų užtikrintas realus jos poveikis. Šios pastangos pagaliau duoda vaisių.

M. Laubsch nurodė, kad EPI „Stop ekstremizmui“ iniciatoriai norėjo išsklaidyti žmonių su ES siejamą nuobodulį ir sutelkti ES politiką, ES institucijas ir Europos žmones siekiant aptarti, kaip kovoti su ekstremizmu. „Neapykanta pradeda ardyti mūsų visuomenę. Mūsų pagrindinėms teisėms reikia atnaujintos paramos, ypač iš paprastų žmonių

Nepakanka kovoti su ekstremizmu – turime vykdyti jo prevenciją. Tai reikia pradėti mokyklose, ugdant jaunuolių gebėjimą nepasiduoti ekstremistinėms kalboms, ypač internetinėse socialinių medijų platformose. “, – kalbėjo EESRK darbuotojų grupės pirmininkas Oliver Röpke.

Panašiai mąsto ir Gonçalo Lobo Xavier (Darbdavių grupė): „. Laisvė yra neatimama teisė, kurią mes nepaprastai vertiname. Ji užtikrinama ne tik įstatymais – turime gerbti kiekvieno asmens pasirinkimą ir kiekvieno žmogaus laisvę pagal savo pagrindinių teisių ir vertybių sistemą“.

Galiausiai Cillian Lohan (grupė „Įvairovė Europa“) nurodė: „ Realybė, su kuria susiduria žmonės, yra visiškai kitokia nei galvoja valdžioje esantys asmenys, todėl valdantieji, vyriausybės ir paprasti piliečiai visiškai praranda sąlytį“. (sma)