EESRK siūlo Europai naujas Tvarios mitybos gaires

Peter Schmidt

Maistas atlieka pagrindinį vaidmenį žmonių gyvenime ir jis turi būti vertinamas ne tik pagal maistines ar su sveikata susijusias savybes, bet ir aplinkos bei socialiniu požiūriu. Siekdamas palengvinti tokios visapusiškos ir tvarios maisto sistemos sukūrimą, EESRK siūlo nustatyti naujas Tvarios mitybos gaires.

„Tai, ką valgome, daro poveikį mūsų sveikatai ir mūsų planetai. Mums reikia politikos priemonių, kuriomis skatinama sveikesnė ir tvaresnė mityba, todėl būtina parengti Tvarios mitybos gaires. Tai esminė sąlyga siekiant JT darnaus vystymosi tikslų ir įgyvendinant Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos“, – teigia nuomonės savo iniciatyva pranešėjas Peter Schmidt.

„Sveikos ir tvarios mitybos skatinimas yra svarbus kuriant visapusišką ES maisto politiką. Tvariomis mitybos gairėmis ir aiškiomis ženklinimo sistemomis, įskaitant kilmės ženklinimą, kuriuo atsižvelgiama į kultūrinius ir geografinius skirtumus tarp valstybių narių ir jų viduje, būtų galima padėti nustatyti aiškesnę kryptį ūkiams, perdirbėjams, mažmenininkams ir maitinimo paslaugų įmonėms. Žemės ūkio maisto produktų sektoriui taip pat būtų naudinga nauja skaidresnė sistema, pagal kurią būtų gaminamas, perdirbamas, platinamas ir parduodamas sveikesnis ir tvaresnis maistas už teisingesnę kainą“, – teigė EESRK Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos skyriaus (NAT) pirmininkas Maurizio Reale.

Siekiant sukurti tokias Europos masto gaires EESRK siūlo sukurti ekspertų grupę, kurią sudarytų atitinkami mitybos, visuomenės sveikatos, maisto, aplinkos ir socialinių mokslų specialistai ir mokslininkai. Ši ekspertų grupė turėtų parengti įrodymais pagrįstas gaires per dvejus metus. (sma)