Jau išleista 12-ojo pilietinės visuomenės žiniasklaidos seminaro brošiūra

Jau išleista nauja brošiūra, kurioje skaitytojai ras svarbiausias diskusijos „Europos vertybių įtvirtinimas“ mintis, ir galės susipažinti su podiumo diskusijų narių ir atidaryme kalbėjusiųjų įžvalgomis.

12-ajame pilietinės visuomenės žiniasklaidos seminare, vykusiame 2018 m. lapkričio 22–23 d. Aegli Zappiou centre Atėnuose (Graikija), buvo surengtos trys podiumo diskusijos itin aktualiomis temomis, kaip antai daugiakultūriškumas, plintantis nacionalizmas, silpnėjančios liberalizmo idėjos ir mažėjantis solidarumas – visi šie reiškiniai pakerta vertybes, kuriomis remiantis buvo sukurta Europos Sąjunga.

Pirmojoje podiumo diskusijoje buvo pabrėžiamas europinių vertybių priešingumas ekstremistinei ideologijai, antrojoje svarstyta, kodėl kai kuriose valstybėse narėse vis dažniau nusigręžiama nuo europinės liberaliosios demokratijos, ir galiausiai trečiojoje diskusijoje buvo aptariamas organizuotos pilietinės visuomenės vaidmuo ginant demokratinę, vertybėmis pagrįstą, vieningą Europą. Žiniasklaidos, akademinės bendruomenės ir pilietinės visuomenės atstovai pasidalijo savo žiniomis ir su dalyviais aptarė ne tik aktualius klausimus, bet ir būdus, kaip ginti Europos vertybes.

Brošiūrą rasite čia.

Seminaro vaizdo įrašą galite stebėti čia. (ehp)